Zo maak ik animaties

Neem een kijkje op deze pagina of download de PDF voor een uitgebreid overzicht.

We beginnen het proces met een meeting. We bespreken wat we willen vertellen/overbrengen met de animatie. In de ze meeting distilleren we de kern van het verhaal en leggen we de basis v oor het hele proces.

Output:
• Outline van de tekst
• Concept voor de video
• Keuze illustratie stijl

Voor fase twee bereid ik de basis van de animatie voor. Ik werk een draft van het script, storyboard en de illustratie stijl uit. In een creatieve sessie, bekijken we deze drie elementen en stemmen we alles af.

Output:
• Script
• Storyboard

Het script en storyboard liggen nu vast. Op basis v an deze twee stukken gaan we aan de slag me t illustreren en animeren. Met behulp van enkele feedback momenten zorgen we ervoor dat alles naar w ens verloopt.

Output:
• Animatie video

In de laatste fase wordt de animatie opgeleverd in alle benodigde formaten(YouTube, Instagram etc.). Het enige dat dan nog o verblijft is het posten van de video op de diverse platforms.

Output
• Animatie video op alle relevante platforms.